فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,964.00 0.00 (0%) 2,964.00 2,964.00 - 1 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 27,831.00 0.00 (0%) 27,831.00 27,831.00 - 1 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,160.50 0.00 (0%) 2,160.50 2,160.50 - 1 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,699.50 0.00 (0%) 3,699.50 3,699.50 - 1 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9,392.00 0.00 (0%) 9,392.00 9,392.00 - 1 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 947.70 0.00 (0%) 947.70 947.70 - 3 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -